Piektdiena, 2023. gada 2. jūnijs
Vārda diena : Emma, Lība

Izjūtama pat Āfrikas klātbūtne

05.01.2011 Ausmas Smiļģes teksts / foto


   Kopš otrdienas Dobeles Tūrisma informācijas centrā ir apskatāma Valsts augļkopības institūta laborantes GUNTAS DOMBROVSKAS pildspalvu kolekcijas izstāde.
To atklājot, centra vadītāja Anita Banziņa teica:
    - Tad, kad domājām par izstādi, ilgi prātojām, kā to iekārtot, jo nebija skaidrs, kā pildspalvas vislabāk eksponēt. Diemžēl neesam oriģināli izstādes tematikas sakarā, jo mūs ir paspējusi apsteigt Tērvetes bibliotēka. Taču varam būt lepni, ka Gunta varēja piedāvāt krietni lielāku skaitu eksponātu – vairām par pieciem simtiem pildspalvu. Tagad tas, kas ir redzams izstādes iekārtojumā, ir pierādījums tam, ko var izdarīt, ja nav naudas, kad ir “jādarbina” tikai fantāzija. Es nezinu, ko teiktu, piemēram, muzeja mākslinieks, redzot esošo, - droši vien noģībtu. Šoreiz ir izmantots princips – kā varam, tā “maunam”: esam izmantojušas nesen saņemtā jaunā kopētāja iepakojumu.

{longHTML}

Jubilejas 75 kilometri. Varbūt arī jūs to varat!

05.01.2011 Baibas Poles teksts / foto


   Dobelnieks, pensionēts sporta skolotājs MEIKULS LUROPS 14. janvārī atzīmēs 75. dzimšanas dienu, bet 15. janvārī plkst. 11 Ķestermežā aicina slēpošanas entuziastus un šī sporta veida cienītājus uz savdabīgu sacensību.
    - Slēpošana mani allaž ir saistījusi, - “Zemgalei” sacīja Meikuls Lurops. - Neesmu aizmirsis, kā ir jāgatavojas sacensībām, kā tajās jāpiedalās. Pēdējos divos gados esmu startējis valsts mēroga sporta veterānu sacensībās šajā jomā. Arī šogad gatavojos sacensībām, kas notiks 19. februārī Cēsīs.
Bet šoreiz nav stāsts par mani, bet gan par vēlmi Dobelē aktivizēt slēpotājus – gan tos, kuri par šo nodarbi ir mazliet piemirsuši, gan tos, kuri nolēmuši tai pievērsties, gan tos, kuri izmanto ikkatru izdevību, lai kāptu uz slēpēm. Tādēļ 15. janvārī aicinu visus slēpot gribētājus apliecināt, ka viņi komandā var noslēpt 75 kilometrus.

{longHTML}

Ir izveidota biedrība „Sociālais serviss”

05.01.2011 Ligitas Dāvidsones teksts / foto


   
   Pirms nepilniem trim mēnešiem Aucē ir reģistrēta biedrība „Sociālais serviss”. To savās iecerēs ir izlolojusi AIJA MULE, kura ir Auces novada sociālā darbiniece un apkalpo Vītiņu un Lielauces pagastu. „Zemgale” tikās ar viņu un lūdza pastāstīt par to, kādam nolūkam kalpos jaunizveidotā biedrība un ko tās biedri plāno darīt.

{longHTML}

Velti saņem skolotāja Inese Kūriņa

05.01.2011 Baibas Poles teksts / foto


 
   Ar Latvijas Bērnu fonda valdes locekli Andri Bērziņu Dobeles 1. vidusskolai sadarbība aizsākās, rīkojot akciju “Lai mazā sirsniņa neraud” pirms pāris gadiem. 1. septembrī, Zinību dienā, viesojoties skolā, Andris Bērziņš atveda nelielas veltes skolēniem un apliecinājumu, ka atbalstīs skolēnu padomes rīkotu pasākumu, kurā tiks noteikts “Labākais skolotājs”. Par to “Zemgali” plašāk informēja skolas direktore ĢERTRŪDE ZABAŠTA.

{longHTML}

Paldies par tavu labo darbu, asinsdonor!

05.01.2011 Ligitas Dāvidsones teksts / foto
   - Asinsdonors ir cilvēks, kas ziedo savas asinis citu cilvēku dzīvības glābšanai vai veselības uzturēšanai. 1957. gada maijā Latvijā pirmo reizi asinis ziedoja 124 bezatlīdzības donori. Tas nozīmē, ka šie cilvēki bez atlīdzības glāba dzīvību kādam, kuru viņi pat nepazina, - ar šādiem vārdiem Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komitejas brīvprātīgā Sanita Greiere 27. decembrī ievadīja asinsdonoru godināšanas balli Dobelē, kas norisinājās jau desmito  reizi.

{longHTML}

Auces donoriem - desmitgade kultūras centrā

05.01.2011 Ligitas Dāvidsones teksts / foto


   Otrdien Auces kultūras centrā kārtējo reizi pulcējās donori. Kā noskaidrojās, šis Valsts asinsdonoru centra izbraukums iznāca gluži kā jubilejas pasākums – nākamajā dienā, 5. janvārī, apritēja apaļi desmit gadi, kopš Aucē donoru misijas pildīšanai atvēlētas plašās kultūras centra telpas.

Auces donoru organizatore Daina Ozoliņa „Zemgalei” sacīja:
   - Ir labi, ka pašvaldība mums atvēlējusi kultūras centra telpas. Te ir, kur elpot karstā vasarā un silti ziemā, ir, kur donoriem uzgaidīt rindā, ir, kur nolikt virsdrēbes.

{longHTML}

Pats lielākais ieguvums – brīži kopā ar mammu

03.01.2011 Baibas Poles teksts / foto   Apguldniece LAURA ZERVIŅA ir astotās klases skolniece kādā Dānijas skolā, kur viņa mācības uzsāka aizvadītajā mācību gadā, pārtraucot izglītošanos Naudītes pamatskolā un pārceļoties uz dzīvi pie mammas, kura, līdzīgi kā daudzi citi mūsu tautieši, strādā ārvalstīs. Līdz tam Laura dzīvoja  savas vecmāmiņas – omes – paspārnē un ar mammu tikās retāk. Viņa atzīst, ka vislielākais ieguvums tagad ir iespēja būt biežāk kopā ar mammu, bet citādi sirds ir “sadalīta” divās daļās – Latvijā un Dānijā.

{longHTML}

Tērvetes rūķu Lielā gudrības ceļasoma

03.01.2011 Ilzes Stabiņas teksts/foto


   Tērvetes dabas parka Rūķu mežā no 22. novembra līdz 22. decembrim bija atvērtas vides radošās darbnīcas, kas veiksmīgi darbojās jau ceturto gadu.
Kopumā tās apmeklēja 925 bērnudārza un sākumskolas skolēni no visas Latvijas. Priecājamies, ka arī Tērvetes novada Annas Brigaderes, Bukaišu pamatskolas skolēni, kā arī Dobeles 1.vidusskolas, bērnudārza „Jāņtārpiņš” mazuļi un Auces pirmskolas izglītības iestādes bērni ciemojās Rūķu mežā, čakli darbojoties rūķu darbnīcās.
Vides radošo darbnīcu saturs atbilst akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” izstrādātajai vides izglītības programmai „ Izzini mežu”. Tērvetes dabas parka radošo darbnīcu satura izstrādē aktīvi darbojās skolotājas Inaida Jagučanska un Sandra Geislere.

{longHTML}

Katram bērnam ir vajadzīga ģimene

03.01.2011 Ausmas Smiļģes teksts / foto


   29.decembrī, kad novada domes deputāti bija pulcējušies gada pēdējā sēdē, pirms tās pārskatu par darbu aizvadītajā pilnvaru periodā sniedza novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Upmale, informējot, ka viņas vadībā strādāja Silvija Krūmiņa Augstkalnē, Alla Ozola un Skaidrīte Urbāne Bukaišos, sekretāres pienākumus veica Anita Kalaža.

Pastāstījusi, kādi normatīvie akti noteic bāriņtiesas darbību, kā noris darbs ar iedzīvotājiem, lēmumu pieņemšana sēdēs, kas notiek novada domē, izbraukumos pagastos un atsevišķos gadījumos vienpersoniski, Baiba Upmale analizēja lēmumu pieņemšanas nepieciešamību.

{longHTML}

Mūzika pāri robežām

03.01.2011 Sallijas Bankevicas teksts / foto no pasākuma albuma


   19. decembrī Jaunakmenes (Lietuva) kultūras namā izskanēja Auces un Jaunakmenes mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu koncerts. Viens no šī projekta mērķiem bija izveidot kopīgu simfonisko orķestri, apvienojot spēkus -  nepieciešamos instrumentus un mūziķus. Runā, ka brīnumi notiek pasakās,  bet šoreiz brīnums, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīts, notika Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

{longHTML}